Приятелство

Приятелството е една от най-значимите връзки в човешкия живот, като през ученическите години потребността от него е най-осезателна.
Някои хора са по-общителни и лесно създават приятелства. Други са по-свити и затворени, по-трудно инициират социални контакти и съответно – общуват с по-ограничен кръг хора. Приятелството обаче не се измерва в количество и не винаги тези, които са обградени с много хора, имат истински приятели. За истинско приятелство говорим тогава, когато отношенията помежду ни се основават на взаимна симпатия, разбиране, помощ и подкрепа. Когато си имаме доверие и сме лоялни един към друг.
Приятелството не се случва за един ден. То е дълъг процес, в който двама души се опознават, намират общи интереси, споделят идеи и уважават различията си. Пътя на приятелството е осеян с много незабравими моменти и перипетии, в които се смеете и плачете заедно, споделяте тайните си, влизате в беди, търсите решения, скарвате се и после се сдобрявате. Всяко приятелство е уникално само по себе си и всеки един от хората, с които общуваме има различна и незаменима роля в живота ни. Затова цени приятелите си и се отнасяй към тях така, както очакваш те да го сторят с теб.

Ако ти е трудно да създадеш приятелства и се чувстваш самотен, неразбран или отхвърлен, свържи се с НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА като набереш 116 111. Ние ще те изслушаме и подкрепим. НЕ СИ САМ!