Ако имате информация за дете в риск,  можете да сигнализирате отделите “Закрила на детето”. Във всеки град има такъв отдел, а ако живеете в село, отделът, който отговаря за вашия район е в близкия град или общински център. Не е необходимо да сте представител на някаква институция, за да подадете подобен сигнал: това можете да направите, ако сте познат, съсед, случаен свидетел дори. За да подадете подобен сигнал можете да отидете на място или да се обадите по телефона. Работното време на отделите “Закрила на детето” е между 9 и 17:30 часа всеки делничен ден. При постъпване на сигнал от гражданин или организация за дете в риск, служителите в съответния отдел “Закрила на детето” осъществяват проверка на място, срещайки се с детето, негови близки, учители, съседи, лекари и други хора, които могат да дадат информация за състоянието на детето, поведението му, забелязаните от тях проблеми, ако има такива. Целта е изготвяне на оценка по случая и ако се прецени, че детето е в риск, предприемане на мерки за закрила, които са различни и съобразени със спецификата на случая: в някои случаи се прилагат мерки за закрила в семейна среда, така че родителите да бъдат подкрепени да се грижат по-добре за детето си. В тежките случаи, когато мерките за закрила в семейната среда не са достатъчни, детето може да бъде изведено и настанено при близки или в институция. Във всички случаи подходът е индивидуален и съобразен с най-добрия интерес на детето. 

Дете в риск е всяко дете, застрашено или търпящо каквото и да е форма на насилие и тормоз; дете, чиито основни потребности не са задоволени – например, то е недохранено, зле облечено, пренебрегвано от хората, които трябва да се грижат за него; дете, което не ходи на училище, а е под 16-годишна възраст; което проси или се скита без надзор, което е жертва на експлоатация.

 

Важно да имате информация като имена на детето, актуален адрес, имена на родителите, училище, в което то учи. Това ще даде възможност на социалните работници от отдела “Закрила на детето” да го намерят максимално бързо.

В случай, че сте загрижени и притеснени за благополучието на някое дете и знаете или подозирате, че то е в риск, можете да се свържете и с нашия телефон 116 111 по всяко време на денонощието, без почивен ден.