Държавната агенция за закрила на детето, с помощта на дългогодишния си партньор VIVACOM, създаде изцяло ново техническо решение на линията 116 111, което работи от месец май 2020 г. Новият телефонен софтуер може да обслужва до 30 входящи и изходящи разговора едновременно. Уверяваме всички деца, родители и граждани, че няма никакво съмнение за манипулация или злоупотреба с личните им данни, защото с помощта на всичко, предоставено от нашия партньор VIVACOM, гарантираме сигурността на обажданията. Обажданията са гарантирано анонимни и защитени от изтичане на лични данни за децата и възрастните. Новото техническо решение отговаря напълно на изискванията на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, разработена в съответствие със Закона за киберсигурността и Закона за електронното управление у нас.

vivacom logo
vivacom logo

 

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Billimoria създава Child Helpline International – международна мрежа за спешни телефонни разговори за деца. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка и социален предприемач е разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 166 телефонни линии за деца на 139 държави.

Всяка година, на 17 май се празнува денят на Child Helpline International.

Child helpline logo
Child helpline logo
bnr logo
bnr logo