Аз съм момиче на 13 години. Това, което се случи в семейството ми и което ме разтърси, ме накара да се свържа с Националната телефонна линия за деца 116 111. Родителите ми се разделиха наскоро и в момента са в процес на развод. Преди два дни проведоха разговор с мен за случващото се в отношенията им и искаха аз да реша, с кой от двамата искам да живея. Почувствах се разстроена, объркана и притеснена от ситуацията. Аз си обичам и двамата родители и съм еднакво привързана и към двамата. Всеки от родителите ми е еднакво значим за мен и се грижи адекватно за мен, което прави избора ми изключително труден. А аз изобщо не искам да избирам между единия и другия! Объркана съм. Тревожа се и от това, как решението ми ще повлияе на чувствата и отношението към тях. Като момиче, вероятно ще избера мама, но какви ще бъдат отношенията ми с баща ми? Страхувам се, че той ще се отчужди от мен и ще загубя любовта му. Сега ми е ужасно трудно! Изпитвам и гняв към родителите си за ситуацията, в която ме поставят. Чувствам се безпомощна да се справя сама и затова Ви потърсих. Нали на линията 116 111 може да ми помогнете и да ми дадете някакъв съвет?

 

Какво се случи...

 

След разговора с консултанта на 116 111 момичето е насърчено да проведе откровен разговор с родителите си, в който да сподели всички свои страхове, желания, мисли и чувства, които изпитва. Обсъдени са различни бъдещи ситуации на взаимоотношения с родителите си, които ще донесе промяната и възможни реакции. Разговорът приключва тогава, когато момичето се чувства по-спокойно. То усеща приятното чувство, че говори с много близък и топъл човек, който го разбира и на когото може да се довери. Консултантите насърчават детето да позвъни отново при нужда.