Форми на насилие в семейството

Най-често срещаните форми на насилие в семейството са физическо, емоционално и психическо, икономическо и сексуално.

  • Физическото насилие е всяко действие срещу член от семейството, което причинява физическа болка и наличие на физическа травма. Целта на този вид насилие е подчинение на жертвата, предизвикване на страх с цел удовлетворяване на желанията на насилника
  • Емоционалното и психическо насилие е налице, когато насилникът налага волята си над жертвата на насилие чрез предизвикване на чувство за срам, вина, страх, унижава я пред външни хора и членове на семейството. Много често, насилникът използва децата за да увеличи чувството на вина у жертвата, както и ги кара да предават съобщения или да участват в съдебни дела. Други инструменти на насилника са социална изолация и принуда.
  • Икономическото насилие се случва чрез упражняване на контрол над семейния бюджет, чрез което не се предоставят средства за основните нужди на жертвата на насилие. Насилникът възпрепятства жертвата да работи с цел получаване на зависимост от него
  • Сексуалното насилие е поведение включващо принуждаване на жертвата към нежелани от нея сексуални действия с насилника или склоняване към проституция

 

Ако станете свидетел на насилие или самите Вие сте подложени на такова, трябва задължително да потърсите помощ.