Институции

В зависимост от нуждите на семействата, можете да се обърнете към следните институции:

Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

В страната има 147 Дирекции „Социално подпомагане“, където може да кандидатствате за подкрепа или да бъдете насочени от отдел „Закрила на детето“ към ползване на безплатна социална услуга в общността.

                  http://www.asp.government.bg/

  • Министерство на образованието и науката : mon.bg

 

Министерство на здравеопазването : www.mh.government.bg