Националната телефонна линия за деца на ДАЗД е услуга с висока социална значимост. Тя поставя на първо място зачитането на интересите на децата и осъществява правото им на консултиране, информиране и защита от всички форми на злоупотреба и насилие.

Основната цел и задача на консултантите на Линията е предоставянето на безопасно пространство за споделяне, намаляване силата на действие на преживяваните към момента нежелани мисли и емоции и оказване на психологическа подкрепа. Тази подкрепа има за цел да мобилизира всички сили за справяне и да насърчи търсенето на последваща професионална помощ, при необходимост.

Всеки, който се обади на 116 111, може да получи информация за съществуващите в страната услуги в подкрепа на децата и семействата, а при идентифициране на дете в риск, се оказва съдействие за предприемане на навременни мерки за закрила.

Услугата се предоставя при спазване следните принципи:

  • Достъпност – услугата е денонощна, напълно безплатна и с покритие в цялата страна;
  • Конфиденциалност – обаждащият се може да запази анонимност, като споделената от него информация остава поверителна;
  • Толерантност – зачита се личността и достойнството на обаждащият се, както и неговото мнение, възгледи и убеждения;
  • Доброволност – обаждащият се предоставя информация по свое желание и може да прекрати разговора по всяко време.
Едно телефонно обаждане на 116 111 може да подобри, а понякога и да спаси детски живот. Ако разполагаш с информация, че дете е в риск или самия ти си дете и се нуждаеш от подкрепа, не се колебай – свържи се с НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА! Ние ще те изслушаме и ще ти съдействаме. НЕ СИ САМ!