Държавната агенция за закрила на детето, Черноморска академия за сигурност и Регионално управление на образованието – София град с подкрепата на Министерство на образованието и науката организираха обучителен семинар в гр. Банско на тема „ Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието“

В семинара взеха участие над 200  участници – директори, педагогически съветници и психолози от образователни институции.

Лектори на събитието бяха изтъкнати експерти по киберсигурност от Агенция за защита на детето в киберпространството на Израел, Черноморска академия за сигурност, ГДБОП, Национален център за безопасен интернет, Комисия за защита на личните данни, МОН, БАН, Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и др.

Семинарът дава начало на дългосрочна програма за превенция на кибертормоза в училищата, като бяха обсъдени и анализирани резултати от анонимна анкета проведена сред близо 3000 ученика от 6ти, 7ми и 8ми класове. Предвижда се програмата да обхване цялата страна.