email 200

Често Задавани Въпроси

Последно ни попитахте

 • Как е законно да постъпи един учител, ако подозира, че дете употребява наркотици, но родителите му отричат? Open or Close

  Статусът на децата ги поставя в неравностойна и зависима позиция спрямо възрастните. В този смисъл те се нуждаят от грижи, закрила, любов и сигурност, за да израснат като самостоятелни и пълноценни личности. Всички ние имаме професионален и личен ангажимент да осигурим своевременно помощ за децата.

  Съгласно Закона за закрила на детето, Чл. 7. (1) Лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане", Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
  (2) Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

  В допълните разпоредби към Закона за закрила на детето е посочено, че "Дете в риск" е дете:
  а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
  б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
  в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
  г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
  д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

 • Кой вдига на телефон 116 111 мъж или жена Open or Close

  На линията за деца работят както жени, така и мъже. При позвъняване ще се свържеш с различен консултант спрямо това кой е на смяна. Всички са обаче подготвени да те изслушат и да ти помогнат.

 • Разговорите се записват- някой слуша ли ги след това? Всички разговори ли се проследяват? Open or Close

  Разговорите се записват с цел подобряване качеството на обслужване и по-прецизно снемане на данни в случаи на деца в риск. До записаните разговори нямат достъп външни лица.

 • Към кого да се обърна, ако знам, че родителите въобще не се грижат за детето си? Open or Close

  Ако имате такава информация, то можете да се обърнете директно към Отдел "Закрила на детето" по местонахождение на детето. Можете също така да се свържете с нас, Националната линия за деца 116 111, която е безплатна и работи без прекъсване, и да подадете сигнал, който от наша страна ще бъде предаден към органите по закрила на детето за проверка на място.

 • Защо когато звънна на 116111 ми казва , че не мога да се свържа в момента? Open or Close

  Линията за деца е много натоварена и често има моменти, в които всички консултанти разговарят с деца и затова не могат да приемат ново обаждане. В такива случаи опитай отново по-късно!

 • Всеки ден съм подложена на психически и донякъде физически тормоз от страна на по-големия ми брат Open or Close

  Тормозът, както психически, така и физически е нещо сериозно и никой няма право да го причинява на някой друг. В такива случаи можеш да се свързваш с нашата линия, на телефон 116 111, денонощен и безплатен, за да обсъдим възможности за помощ, включително на място, а можеш да потърсиш и директно съдействие от Отдел "Закрила на детето" по местоживеене, а при спешност - на телефон 112, който също е денонощен и безплатен.


 • Баща ми ме бие и ругае. Имам запис, но ме е страх да го покажа Open or Close

  Здравей! Пишеш за много сериозен проблем - физическо и психическо насилие. Нормално е в такава ситуация човек да се бои да сподели, но едно дете няма как самосточтелно да се справи с подобна тежка ситуация. Има служби и хора, които могат да ти помогнат. Ако се обадиш на телефонната линия за деца 116 111 (денонощно и безплатно) ще можеш да разкажеш какво точно се случва с теб и да получиш подкрепа и информация как може да ти бъде помогнато, така че тормозът да се прекрати. Линията е конфиденциална и анонимна и ще можеш да споделиш толкова, за колкото се чувстваш готов/готова. 

 • Скъсах с гаджето ми, как да се съберем отново? Open or Close

  Здравей! Разделите са едно от най-болезннеите неща, с които хората се сблъскват, и въпреки че почти всеки ги е преживявал, няма едно решение и отговор как да се справи човек с раздялата или как може да възстанови прекъснати отношения. Всяка ситуация е индивидуална и различна и това не е въпрос, на който може накратко да се отговори, затова ще е по-добре да се обадиш на нашия телефон 116 111, за да обсъдиш случващото се с теб и между вас с консултант, който ще е готов да те изслуша и подкрепи.

Задай ни въпрос

Ако и ти имаш конкретен въпрос, можеш да ни го зададеш тук! 

Ти оставаш анонимен, но въпросите и отговорите са видими за всички – те се публикуват на сайта. Така споделяме информацията и всеки може да разпознае себе си и да намери съвет в някой от отговорите. Ако не намериш отговор на своя въпрос, тук е мястото да го зададеш.  

Ще отнеме малко време, за да ти отговорим, но се стараем до два дни да публикуваме отговори  на зададените въпроси.

За да запазиш твоята анонимност не включвай лична информация, като име, телефон или други данни за теб, които разкриват твоята самоличност.

...

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its