email 200

За родители

Как да постъпите, ако имате информация за дете в риск

Дете в риск е всяко дете, застрашено или търпящо каквото и да е форма на насилие и тормоз; дете, чиито основни потребности не са задоволени – например, то е недохранено, зле облечено, пренебрегвано от хората, които трябва да се грижат за него; дете, което не ходи на училище, а е под 16-годишна възраст; което проси или се скита без надзор, което е жертва на експлоатация.

Ако имате информация за такова дете, то вие можете да сигнализирате отделите “Закрила на детето”. Във всеки град има такъв отдел, а ако живеете в село, отделът, който отговаря за вашия район е в близкия град или общински център. Не е необходимо да сте представител на някаква институция, за да подадете подобен сигнал: това можете да направите, ако сте познат, съсед, случаен свидетел дори. За да подадете подобен сигнал можете да отидете на място или да се обадите по телефона. Работното време на отделите “Закрила на детето” е между 9 и 17:30 часа всеки делничен ден. При постъпване на сигнал от гражданин или организация за дете в риск, служителите в съответния отдел “Закрила на детето” осъществяват проверка на място, срещайки се с детето, негови близки, учители, съседи, лекари и други хора, които могат да дадат информация за състоянието на детето, поведението му, забелязаните от тях проблеми, ако има такива. Целта е изготвяне на оценка по случая и ако се прецени, че детето е в риск, предприемане на мерки за закрила, които са различни и съобразени със спецификата на случая: в някои случаи се прилагат мерки за закрила в семейна среда, така че родителите да бъдат подкрепени да се грижат по-добре за детето си. В тежките случаи, когато мерките за закрила в семейната среда не са достатъчни, детето може да бъде изведено и настанено при близки или в институция. Във всички случаи подходът е индивидуален и съобразен с най-добрия интерес на детето. 

За да подадете подобен сигнал е важно да имате информация като имена на детето, актуален адрес, имена на родителите, училище, в което то учи. Това ще даде възможност на социалните работници от отдела “Закрила на детето” да го намерят максимално бързо.

В случай, че сте загрижени и притеснени за благополучието на някое дете и знаете или подозирате, че то е в риск, можете да се свържете и с нашия телефон 116 111 по всяко време на денонощието, без почивен ден.

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its