email 200

За родители

Детето и гневът

Гневните избухвания (тантруми), при които детето започва да пищи, да хвърля предмети, да се хвърля на земята с писъци са част от развитието и появата им е почти неизбежна. Обикновено се появяват за пръв път, когато детето е на година и половина – до две. Тогава то прави първите си опити да бъде независимо и желанието му да изследва средата и да прави неща само може да провокира тревогата на възрастния за неговата безопасност и възрастния да каже ‘не’. Целта на гневния пристъп е да бъде преодоляна родителската съпротива. Когато детето е толкова малко убеждението или обяснението не може да подейства – децата възприемат света все още през призмата на своите усещания и желания, не рационално.

Между 3 и 4 години гневните пристъпи започват да намаляват – и по честота, и по интензивност, тъй като детето вече активно използва езика, за да постигне целите си (като помоли, например), освен това разбира все повече и много повече неща могат да му бъдат обяснени. Някои деца обаче на тази възраст вече са разбрали, че гневният пристъп с крясъци, хвърляне на пода и прочее са добър начин родителят да бъде накаран да отстъпи – или да направи желаното.

След четвъртата година гневните пристъпи отшумяват обикновено – децата вече имат добре развити моторни и езикови способности и могат да постигнат повечето си цели, без да се налага да разчитат изцяло на възрастния, могат и да изразяват някои свои чувства и да търсят решение на трудните ситуации. Тантруми са все още възможни при сблъсък с непреодолими на пръв поглед ситуации – труден материал за учене в началните класове, неуспех да се впише в социалната реда и да печели популярност сред връстниците.  

Ако тантрумите продължават и с възрастта стават по-сериозни, вместо да намаляват, и детето се държи сякаш може да нарани себе си или другите при тези пристъпи, потърсете специализирана помощ. Много неща могат да са в основата на това, всяко дете е различно в преживяванията и реакциите си, ето защо са важни професионалната оценка и индивидуалния подход.


Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its