email 200

За родители

Детето и развода - типични реакции на детето при развод или раздяла на родителите

Когато родителите се разделят, детето изпитва смесица от емоции, които често може да му е трудно да назове и да осмисли. Колкото по-малко е детето, толкова по-трудно е за него да разбере причините за случващото се между родителите и може да се чувства:

 • шокирано;
 • гневно;
 • тъжно;
 • объркано дали е редно да продължи да обича родителя, който си е тръгнал;
 • виновно, че то по някакъв начин е причинило раздялата (например, че не е било достатъчно добро);
 • да се страхува, че ако единият родител е напуснал семейството, то и другият може да го стори;
 • често децата не показват цялата си болка, може да изглежда сякаш добре приемат нещата и са спокойни, но в един момент болката им да ‘избие’ на повърхността.

По-малките деца не са все още способни да изкажат болката си с думи, затова я демонстрират по различни начини, така че е възможно:

 • да станат агресивни или ‘пакостливи’;
 • да се отдръпнат, да не искат да общуват или да си играят с други деца;
 • да започнат да се държат като по-малки от възрастта си, дори отново да започнат да се напишква;
 • да сънуват кошмари или да им е трудно да заспиват;
 • да променят навиците си на хранене; да загубят апетит или да започнат да се хранят повече;
 • да показват гняв или враждебност в игрите с други деца или със собствените си играчки.

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its