email 200

За деца

Правата на детето

polezna info za detsa

Правата на детето

В нашата страна за дете се приема всеки човек на възраст под 18 години. Ако си под 18 следващите редове ще ти бъдат полезни! Ако си по- голям разкажи на по-малките от теб!
Освен твоите родители или настойници държавата също трябва да се грижи за теб и да те закриля. Всички видове закрила, които можеш да получиш са описани в специален закон – Закон за закрила на детето.


Какво представляват законите?

За да живеем всички заедно в нашата държава имаме нужда от правила, които всеки един от нас трябва да спазва. Тези правила се наричат закони. Ако някой наруши закона, това означава, че той извършва престъпление, а престъпленията се наказват. Законът, който определя твоите права и отговорности се нарича Закон за закрила на детето. Той е създаден да защитава твоите най- висши интереси, за да растеш и да се развиваш в най- добра възможна среда.


Какво се разбира под най- висши интереси на детето?

Това са твоето здраве, образование, твоята нужда да се чувстваш сигурен и защитен! Това е основата, на която се градят твоите права! Много важно е да знаеш, че никой няма право по какъвто и да било начин да вреди на твоето здраве, да те наранява или да те лишава от правото ти да ходиш на училище! Не забравяй, че ти също нямаш право да причиняваш болка на другите!


Защо трябва да знам правата си?

Когато знаеш правата си няма да допуснеш някой да се възползва от теб! Ако все пак това се случи ще знаеш къде и как да получиш помощ и закрила!


Правата на детето

Всички ние сме различни - външният ни вид, езика, на който говорим, религията, мнението ни, средата, в която живеем, нашите родители. Това не ни пречи да учим и да играем заедно. Тези различия ни правят уникални и еднакво ценни като хора. Независимо дали имаме увреждане или сме деца от малцинствата всички ние имаме еднакви права и никой не може да се отнася несправедливо към нашата уникалност!

Какво не трябва да забравяш?

  1. Всички деца имат право да бъдат закриляни!
  2. Всяко дете трябва да бъде зачитано и уважавано!
  3. Всяко дете има право да расте в семейна среда или по възможност най- близката до нея!
  4. Всички хора, които взимат важни решения за детето, трябва да поставят на първо място неговите интереси!

 

Право на закрила

Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.

Никое дете не бива да бъде подценявано или унижавано.

Всички деца имат правото да ходят на училище и да учат важни за тях неща.

Когато си болен имаш правото да получиш помощта и грижите, които са ти нужни.

Мислите и вярата на всяко дете се зачитат.

 

Закрила срещу насилие

Никой няма право да те насилва, тормози, обижда или пренебрегва!

Никой няма право да те принуждава да вършиш вредна за теб работа!

Никой няма право да те принуждава да просиш!

Ако някой те принуждава да проституираш, да продаваш тялото си за пари, в замяна на храна, облекло и др. или те заплашват и насилват незабавно потърси помощ и закрила!

 

Право на изразяване

Всички деца имат правото да казват това, което мислят и чувстват. Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които те засягат.

Твоето мнение трябва да бъде зачитано при взимането на всички решения, свързани с теб - в къщи, в училище, от властите и в съда.

 

Право на информиране и консултиране

Ти имаш право да бъдеш информиран и да бъдеш съветван от Отделите за Закрила на Детето за всичко, което засяга теб или твоето семейство.

Ако е необходимо можеш да бъдеш информиран и съветван (консултиран) без знанието на родителите или хората, които се грижат за теб. Твоето посещение в Отдела за закрила на детето може да бъде запазено в тайна, ако специалистите преценят, че е най – добре за теб.

 

Защита на религиозни убеждения

До 14 годишна възраст родителите ти избират религията, която да изповядваш. От 14 до 18 годишна възраст със съгласието на твоите родители или настойници можеш сам да направиш своя избор.

В случай на неразбирателство между теб и родителите ти по религиозни въпроси можеш да се обърнеш за подкрепа и съдействие към отделите за закрила на детето.

 

Право на изслушване в съда

Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.

Преди да бъдеш изслушан социален работник ще ти помогне да получиш необходимата информация, за да формираш мнението си. Той трябва подробно да ти обясни, какво ще се случи след като разкажеш какво мислиш и чувстваш пред съда. Социалният работник трябва да ти обясни също какво ще се случи с теб и твоите родители, когато съдът изпълни (се съобрази с)твоите желания.

След като ти представят  нужната информация, ще бъдеш изслушан в подходяща за теб обстановка и в присъствието на социалния работник.

Ти трябва да бъдеш уведомен за взетото от съда решение.

Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си навършил 10- годишна възраст.

 

Твоите задължения и отговорности

Освен правата ти имаш и задължения. Твоите задължения са към родителите ти или хората, които се грижат за теб. Те носят най-голяма отговорност за твоето отглеждане и възпитание. Затова ти трябва да зачиташ тяхното мнение и да ги уважаваш. А твоите родители трябва да спазват твоите права.

Друго твое задължение и отговорност е училището. В България образованието е задължително до 8- ми клас. Ходенето на училище е твое право и отговорност.

Една от най- важните отговорности, която важи за всички е зачитането на правата на другите хора. Както ти, така и другите имат права – уважавай ги и ги спазвай!

 

ТВОИТЕ ПРАВА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЧИТАНИ!

В случай  на нарушаване на твоите права Ние трябва да знаем. Потърси правата си, сподели с нас, за да направим най-доброто за твоята закрила.

Къде можеш да потърсиш помощ, ако твоите права са нарушени?

Във всяка община има отдел „Закрила на детето”. На електронната страница на Държавната агенция за закрила на детето в категория „Връзки” са посочени къде се намира най-близката за теб община. В отделите работят социални работници заедно с други специалисти, които помагат за разрешаването на проблемите на децата.

Как отделът за закрила на детето и специалистите, които работят там, могат да ти помогнат?

  • Да подпомогнат родителите ти и тези, които се грижат за теб по проблеми, свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение;
  • Може да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда;
  • Може да те информират за твоите права и задължения;
  • Може да съдействат за подобряване на условията, в които живееш;
  • Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, може да помогнат да го разрешите;
  • Може да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да си намериш работа, ако си навършил 16 години.

           Твоите родители също могат да потърсят съдействие в Отдела за закрила на детето.

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its