email 200

За деца

Конфликтите

za-detsa-article-imageКонфликтите присъстват под една или друга форма в живота на всеки от нас. Ако искаме различни неща с нашите близки или приятели, или пък мислим различно за нещата, или искаме едно и също, но то не е достатъчно за всички, лесно може да се стигне до конфликти. Така че конфликтът е нормална част от живота ни – важното е как реагираме на него и как го решаваме. Много често някои хора се опитват да решат конфликта с насилие или заплахи, но това не е истинско решение. Затова е много важно всеки от нас да се стреми да усвои добри начини за справяне с конфликта.

Всеки има различен начин на разрешаване на конфликти. Много често обаче хората, както деца, така и възрастни, си мислят, че единственият начин, по който може да се излезе от конфликта, е да има една печеливша и една губеща страна – това е типа съревнователно мислене „Аз печеля – ти губиш”. Това обаче не е единственият начин, по който да се мисли за нещата, а и конфликти, решени на този принцип, често отново се възраждат бързо, когато губещата страна реши, че има шанс да надделее.

Често срещани начини да се реагира на конфликта е да се опитваме да се наложим чрез сила (физическо насилие, обиди и унижаване на другия), да отстъпим или да се държим, сякаш няма проблем и конфликтът не съществува – това е избягване. Всички тези начини обаче не са ефективни и не разрешават истински никой конфликт.

Конфликтите обаче могат да се превърнат в начин хората да потърсят ново решение на някой проблем, да измислят нови подходи към ситуацията и да установят нови, по-зрели и стабилни отношения помежду си. Това обаче означава да се търси решение на конфликта, при което няма губещи, при което целта е да се отстрани самия конфликт и причините за него, а не някой да се налага над другиго, а другият да отстъпва и да остава нещастен и недоволен. Често хората се опитват да постигнат това чрез компромис – при компромиса всяка страна отстъпва по малко, за да се постигне някакво съгласие. Ако обаче и двете страни отстъпят има риск нито една от тях да не е наистина доволна и конфликтът да продължи да тлее.

Ето защо най-ефективният начин да се решат конфликтите е съвместното търсене на решение, което да е добро и приемливо и за двете страни и не се налага никой да губи нещо (мисленето е от типа „Печеля – и ти печелиш”). Това невинаги е лесно, но точно в такива моменти, със съвместни усилия хората измислят нови и творчески решения.

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its