email 200

За деца

Как да решаваме успешно конфликтите?

za-detsa-article-imageЗа да се решават успешно конфликти са необходими някои основни умения:

Умения за овладяване на емоциите: когато сме ядосани и в разгара на конфликта може да ни обхване силен гняв и да се иска да крещим и да демонстрираме гнева си, но това може само да засили и задълбочи конфликта и да ни попречи да мислим за решение.

Умение да изразим своите мисли, чувства, потребности: важно е да кажем на другия какво мислим за ситуацията, кое според нас е довело до конфликта и как този конфликт ни кара да се чувстваме. Задайте си въпросите: „Какво искам сега? От какво най-много се притеснявам/дразня?”

Умение да се идентифицира проблема и да се назоват собствените цели и потребности: кое е в основата на конфликта според теб? А според другия?  Какво би искал ти да се случи, за да се реши конфликта? Какво би искала другата страна? Важно е да се отговори на тези въпроси, за да може да се търси решение на конфликта.

Умения за разбиране на другия: той предполага да се вслушаме в него, да разберем какво иска той, как се чувства, от какво се нуждае. Да разберем другия не означава, че трябва да се съгласим с него, а е важна стъпка от съвместното търсене на решение.

Измисляне и предлагане на решения: добре е да се предложат и обсъдят и от двете страни различни решения, така че да се стигне до най-доброто и за двете страни. Много често в началото човек си мисли, че има само едно единствено решение на конфликта, но това никога не е така. Поставете си за цел всяка страна да измисли поне три решения на конфликта.

Умения за преговаряне: то означава човек да е гъвкав и готов да мисли за различни възможности и през различни гледни точки. Обсъдете добрите и лошите страни на всяко възможно решение, обсъдете и кое решение е най-лесно приложимо и изпълнимо, защото следващата стъпка след вземането на решение е прилагането му от двете страни.

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its