email 200

Кои сме ние?

Националната телефонна линия за деца 116 111 е създадена от ДАЗД и към момента се поддържа от екип на Фондация „Асоциация Анимус”.

Правителството носи отговорност чрез законите да създаде всички необходими условия за спазването на твоите права. За това са създадени различни институции. Една от тези институции е Държавната агенция за закрила на детето.

dazd-logoДържавна агенция за закрила на детето

Тази агенция е една от най-важните институции, защото се грижи за защитата на твоите права. В нея работят различни специалисти - психолози, педагози, юристи, които се занимават с решаването на проблемите на децата в България и българските деца в чужбина.

Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

Държавната агенция за закрила на детето работи с други държавни институции и неправителствените организации, като има за цел да се създаде подходяща среда за развитието на всички деца.

Нашата мисия е да помагаме всяко момиче и момче да има щастливо детство и всеки възрастен да спазва правата  на децата.

animus-logoКои са Фондация „Асоциация Анимус”?

Фондация „Асоциация Анимус“ е основана преди близо 20 г. (1994) и оттогава се стреми да работи в обществена полза като развива достъпни психологически услуги, разработва проекти и програми, които да подкрепят по-уязвимите членове на нашето общество – децата, хората, пострадали от насилие или преживели травми. Мисията на фондацията е да насърчава здравословното общуване между хората – били те малки или големи, членове на едно и също или различни поколения, както и да работи за създаване на обществени нагласи на разбиране и толерантност към различието, нетърпимост към насилието и нарушаването на човешките права. Важен приоритет е стимулирането на възможността на децата и младите хора да участват във вземането на решения, които ги касаят. 

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its