email 200

История

През 2007 година Държавната агенция за закрила на детето, заедно с УНИЦЕФ и фондация "Център Надя" изгради и пусна в действие Национална гореща телефонна линия за деца. Телефонният номер, на който децата можеха да се свържат с консултантите на линията беше 0800 19 100. Започнахме работа с много ентусиазъм и вяра. Търсеха ни деца, а и техните родители. Задаваха въпроси. За нас нямаше малки и големи въпроси, важни и не толкова важни. Всичко, споделено на линията беше от значение. За популяризирането на линията ни помогнаха известни българи. Димитър Бербатов, Ани Салич и други известни личности застанаха до нас, за да можем заедно да покажем колко е важно децата да има с кого да споделят. Тази линия беше на разположение на децата до 2010 г.

За да продължи работата на телефонната линия бяха необходими и законодателни промени. Затова в Закона за закрила на детето специално беше отбелязано, че Държавната агенция за закрила на детето поддържа Национална телефонна линия за деца. Регламентирани бяха и правилата за работа на линията.

И така ... през есента на 2009 г. стартира работата на Националната телефонна линия за деца. Всеки, който има желание и нужда, независимо дали е дете или родител, може да се свърже с нея на телефон 116 111. Това е единен номер в цяла Европа за телефонни линии за консултиране на деца.

Разговорът с консултантите на Националната телефонна линия е безплатен. Може да позвъниш от стационарен или мобилен телефон. Ако нямаш възможност да използваш телефон или пък някаква причина не желаеш, може да изпрати e-mail или да зададеш въпрос на електронната страница на Линията.

Сега работата на НТЛД 116 111 е осигурена от партньорството на Държавната агенция за закрила на детето и Фондация „Асоциация Анимус”. Екипът на линията е от 14 консултанти и двама координатори.

Можете да се свържете с тях по всяко време на денонощието и да споделите всичко, което ви вълнува.

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its