email 200

Детско участие

Проект „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца”

animus-uchastvaiДецата и младежите имат мнения, позиции и идеи, които заслужават вниманието на възрастните

В Конвенцията за правата на детето на ООН, приета и от България, е заложено и правото на децата и юношите да бъдат активни и да изказват мнения и вземат участие по въпроси, които ги касаят, изисква от възрастните да се вслушват в мнението им, да го приемат сериозно и да ценят техните преживявания, гледни точки и притеснения.

Децата несъмнено биха могли да допринесат със своите идеи, предложения, мнения за по-нататъшното развитие на една услуга, насочена преди всичко към тях, каквато е Националната телефонна линия за деца 116 111. Ето защо в края на 2012 г Фондация „Асоциация Анимус” стартира проект с международно участие под надслов „Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца”, който е е финансиран по Програма „Основни права и гражданство“ на Европейската комисия. Водеща организация е Фондация „Асоциация Анимус”, а партньори по проекта са: Nobody's Children Foundation (Полша), Asociatia Telefonul Copilului (Румъния), Slovak Committee for UNICEF (Словакия), Sdružení Linka Bezpečí (Чехия) и ChildLine, Великобритания (асоцииран партньор). Чрез него се стремим да привлчем млади хора, все още недостигнали пълнолетие, но с желание да вземат участие с мнения, препоръки, предложения и идеи за бъдещето развитие на телефонната линия за деца, както и за по-нататъшното насърчаване на детското участие.

Вярваме както че децата могат да дадат ценен принос, така и че все по-често следва да бъде търсено тяхното участие при планирането и реализирането на услуги и дейности, насочени към тях. Преди всичко възрастните планират и създават подобни услуги и програми, но включвайки децата в този процес, не само самите услуги могат да се повлияят положително и да бъдат още по-полезни на младите хора, към които са насочени, но и може да се стимулира формирането на нагласи у самите млади хора да са все по-активни като граждани от все по-ранна възраст, както и у възрастните – да се вслушват в тях и да ценят техния принос.

Проектът е една мащабна инициатива, която дава възможност на децата в 5 европейски държави да бъдат чути, а зачитането на мнението им да стане ценност и предвижда децата да участват във всички фази на изпълнение – от проучване на съществуващи практики на детско участие, през участие в детски групи за мониторинг и оценка, семинари за деца и работни групи, чиято цел е изработването на методология за участие на децата на телефонните линии, до активно участие в мащабна кампания за повишаване на информираността.

Ако ти си млад човек и четеш това, то можеш да се включиш в някоя от нашите фокус-групи, които ще дават предложения и идеи. Твоето мнение ще бъде ценно за нас, така че ако имаш интерес да се включиш с един клик върху банера ще научиш как може да стане това!

http://www.animusassociation.org/?page_id=826

pdfБюлетин 4

pdfБюлетин 3

pdfБюлетин 2

pdfБюлетин 1

Какво ново?

На 17 май отбелязваме деня на Child Helpline International - глобалната мрежа на телефонните линии за помощ на деца.

Историята на Child Helpline International започва преди 25 години в Индия. Основателката на фондацията Jeroo Billimoria е социален работник и е работела с деца  от улицата. Тя дала на децата, с които работела своя телефонен номер и им казала, че могат да й се обаждат по всяко време в случай, че имат нужда от помощ.

Телефонът не спрял да звъни!

Jeroo Billimoria осъзнала, че тези деца имат нужда от някого, с когото да поговорят или да бъде до тях в труден момент. Това довело до създаването на първата и единствена телефонна линия за помощ на деца в Индия. Доброволци започнали да отговарят на обажданията на децата, както и да работят с тези от тях, които имат нужда от помощ. Събраните данни от позвъняванията се превърнали във важна информация, използвана при създаването на политики, насочени към закрила на децата.

Постепенно идеята на Jeroo Billimoria се превръща в глобална концепция. Има две причини за това. Едната е, че самите деца са показвали чрез обажданията си потребността от такава линия. Втората е, че социалната работничка разпознала необходимостта да разпространи своя опит и в други страни, за да помогне на възможно най-много деца чрез създаването на глобална мрежа.

Днес мрежата на Child Helpline International обхваща 178 телефонни линии за деца на 143 държави.  

Линиите за помощ на деца предоставят възможност на децата и младите хора да споделят за своите проблеми, да потърсят възможност да се справят с трудните ситуации. Консултантите обсъждат с децата темите, които ги вълнуват, изслушват техните притеснения и страхове и при необходимост осигуряват помощ от системата за закрила на детето. Всеки ден хората, които работят на телефонните линии, дават на младите хора разбиране и подкрепа.

Днес отбелязваме международния ден на Child Helpline International с убеждението, че тази глобална мрежа дава и ще продължи да работи за развитието на телефонните линии за деца по цял свят и за това всички деца, които имат нужда от помощ и подкрепа, да имат достъп до такава. 

116111

polezna-informaciq

Question-Mark-Post-Its